ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ SOCIO X6 TECNOMOTOR

3.968,00 με ΦΠΑ, ( 3.200,00 καθαρή αξία)

Socio X6
Μονάδα tablet για ολοκληρωμένα διαγνωστικά
• Με βάση την τεχνολογία Linux, Intel, Nokia και SQL

• Διαγράμματα καλωδίωσης και τεχνική βάση δεδομένων

• Πολύμετρο 16bit με μέτρηση τάσης και αντίστασης

• Αυτόματη αναζήτηση ECU

• Αναζήτηση μονάδας ελέγχου από κωδικό κινητήρα

• Λειτουργίες POKAYOKE

• Συνδυασμένη δοκιμή

• Οδική δοκιμή

• Καταγραφέας πτήσης

• Λειτουργία Evolved Scan-Error: Αυτόματη αναζήτηση σφαλμάτων σε οχήματα

Περιγραφή

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgioXSy-xQU

Socio X6
Μονάδα tablet για ολοκληρωμένα διαγνωστικά
• Με βάση την τεχνολογία Linux, Intel, Nokia και SQL

• Διαγράμματα καλωδίωσης και τεχνική βάση δεδομένων

• Πολύμετρο 16bit με μέτρηση τάσης και αντίστασης

• Αυτόματη αναζήτηση ECU

• Αναζήτηση μονάδας ελέγχου από κωδικό κινητήρα

• Λειτουργίες POKAYOKE

• Συνδυασμένη δοκιμή

• Οδική δοκιμή

• Καταγραφέας πτήσης

• Λειτουργία Evolved Scan-Error: Αυτόματη αναζήτηση σφαλμάτων σε οχήματα